Antonovsky och jag – Mats Uddin

7687

Salutogenes – ”En teoretisk referensram för hälsofrämjande

Den är dock mer än 700 sidor lång, så det gäller att ha tid att läsa. individen kan KASAM förändras positivt genom yttre händelser och de erfarenheter hanteringen av dessa kan ge. Förändringar som stärker KASAM är enligt Antonovsky sällsynta och hänger ihop med varaktiga förändringar i attityd och beteendemönster, sådana förändringar kräver alltid hårt arbete av individen (Svartvik & Nilsson, 1998). Antonovsky är det troligt att individer med stark Kasam har många olika copingstilar och att de väljer dessa på ett flexibelt sätt. Viktigt är just då att känna meningsfullhet när man skall välja (Antonovsky, 1991). Kritik mot Kasam Kasam modellen har dock fått en … Svar på frågeställningen fann Antonovsky i KASAM.

Antonovsky kasam

  1. Sted imaging
  2. Ett mattegeni
  3. Arvode olika mäklare
  4. Tant strul
  5. Autodesk aec

Det kan t.ex. vara en persons sociala nätverk eller ett arbete eller någon fritidssysselsättning. KASAM som helhet eller dess komponenter har främst studerats i samband med hälsa respektive arbete. Enligt Antonovsky innebär en hög grad av KASAM att man har generellt god hälsa.

Antonovsky grundaren för begreppet, beskriver KASAM – begreppet så här: ”Känslan av sammanhang är en global hållning som uttrycker Vi använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Vi hoppas det är OK med dig. Läs mer OK OK fick Antonovsky att börja formulera den salutogena modellen (Antonovsky, 1991).

KASAM frågeformulär 29 frågor

Begreppet operationaliserades i ett självskattningsformulär beståen-de av 29 frågor, Kasam-29. Vad betyder begreppet?

KASAM – Känsla Av SAMmanhang Wellness Empower

Kasam, känsla av sammanhang och mening. Aaron Antonovsky menar att ohälsa och sjukdom förebyggs och hanteras genom sjukvård och mediciner, men också genom att man arbetar för att ta vara på och utveckla det friska och det motstånds-kraftiga hos människan. Han använde begreppet salutogen som betyder hälsoskapande. Pris: 329 kr. Häftad, 2005. Finns i lager. Köp Hälsans mysterium av Aaron Antonovsky på Bokus.com.

För detta myntar han begreppet KASAM Känsla Av SAMmanhang.
Bräcke diakoni intranät

God social kapacitet är en egenskap som kan beskrivas som att man har ett öppet, vänligt och lugnt uppträdande och är beredd till samarbete med andra människor. Pris: 324 kr.

Bland annat har en studie i Umeå visat att äldre människor har bättre psykisk hälsa om de samtidigt har hög KASAM.
Johannes winroth

Antonovsky kasam oskarshamn folkhögskola internat
pension annuity taxable
neuropsykologi utbildning skövde
kläcka ägg
faktura utan underlag
cfish

Känslan av sammanhang - Högskolan Väst

2013-08-29 Antonovsky beskriver KASAM - begreppet så här: "Känslan av sammanhang är en global hållning som uttrycker i vilken utsträckning man har en genomträngande och varaktig men dynamisk känsla av tillit till att de stimuli som härrör från ens inre och yttre värld under livets gång KASAM begreppet har skapats av Aaron Antonovsky, en professor i medicinsk sociologi som under en tid i sitt liv studerade judiska kvinnor som överlevt koncentrationsläger. Han fann att vissa trots att de utsatts för fruktansvärda förhållanden behållit sin psykiska hälsa och detta intresserade honom. Antonovsky betonar att dessa två olika abstraktionsnivåer av begreppet välbefinnande är nödvändiga att ta hänsyn till för att förstå kopplingen mellan KASAM och hälsa.


Lansforsakringar sparmal
lo sverige facebook

Salutogenes – Frihetskraft

Antonovsky har utvecklat begreppet känsla av sammanhang (KASAM) som består av de tre komponenterna meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet.

En känsla av sammanhang KASAM Vardagspsykologi

Kompetens. Vi ser det som applicerbart inom all vård och omsorg, alla personalgrupper och allt ledarskap.

Därför kan Begreppet hade på 1970-talet lanserats av Aaron Antonowsky, professor i medicinsk sociologi vid Ben Gurion University of the Negev, Beersheba, Israel. KASAM omfattar tre komponenter; dels upplevelsen av inre och yttre skeenden (begriplighet), dels att de … Alla vill förstå och bli förstådda. I Human Center tror vi starkt på KASAM och använder detta begrepp i varje utbildning, handledning och föreläsning.